Дистанційне навчання
Завдання на карантин на березень 2018 року

06. 03. 2018 Математика Бондаренко Т. Ф.

8-А клас Алгебра Вивчити п. 16, №504, 512, 514, 517; вивчити п. 17 Геометрія Повторити п. 17, № 586, 591, 595

8-Б клас Алгебра Вивчити п. 16, №504, 512, 514, 517; вивчити п. 17 Геометрія Повторити п. 17, № 586, 591, 595

9-А клас Алгебра Вивчити п.17 №17.2, 17.4, 17.10, 17.29 Вивчити п.18 №18.2, 18.5, 18.7 Геометрія Вивчити п.7, №7.2, 7.4, 7.9

10-А клас Алгебра Вивчити §23 п.23.1,23.2, 23.3, 23.4 №1, 2, 3 Геометрія Вивчити §54 п.1, 2, 3 №74, 76, 81 (стор. 92)

11-А клас Алгебра Вивчити §21 п.1, 2, 3 №383, 384, 385 Геометрія Повторити §17, 18, 19 стор. 400 Письмово виконати №350(1, 2), 346(1, 2, 3)

Василькова В.В. на 07.03.18 р.

Математика

6-Б повторити §26-27 №1206, 1213, 1218

Шаутдінова С. Г. (05.03 – 07.03)

7 – А, Б класи Українська мова Вивчити параграф 36 ,повторити розбір прислівника як частини мови, стор. 126, виконати вправу № 371( І і ІІ завдання)

7 – А, Б класи Українська література Стор. підручника 206 – 211 – повторити вивчений матеріал, читати твір Марини Павленко «русалонька із 7 – Б, обо Прокляття роду Кулаківських»( стор. 212 - 242)

7 – А клас Зарубіжна література Повторити зміст твору Артура Конан Дойла « Пістрява стрічка», Едгара По «Золотий жук», готуватися до контрольної роботи за темою « Літературний детектив»

10 – А клас Зарубіжна література Повторити матеріал на сторінках підручника 217- 231, аналізувати зазначені твори М. Некрасова, вірш «На смерть Шевченка» М. Некрасова вивчити напам’ять.

10 – А, Б класи Українська література Повторити зміст твору В. Стефаника «Камінний хрест», повторити матеріал підручника на стор. 226-242 , читати драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня». Вірш Лесі Українки «Contra spem spero» вивчити напам’ять.

10 – А, Б класи Українська мова Повторити параграф 13,14, вивчити параграф 15, виконати вправу №261.

Голобородько Н.О.

01 - 07.03.2018

2-А, 2-В _ підручник: Несвіт.А.М. – вивчити нові слова – с.88, с.90, с.92-93; Впр.2, с.90 – запитайте, дайте відповідь. Впр.2, с.92 –прочит. ; Впр.1, с.94 – подивись і розкажи. Р.З.: вправа 2, с. 58 ; впр.3, с.59 ; впр.2, с. 59-60; впр.1,2, с.61 ; впр.3, с.62 – письмово.

4 – А, 4 - В _ підручник: Несвіт.А.М. – вивчити нові слова – с.132, с.134, с.137 ; Впр.2,3, с.134- 136 –прочит., закінчити речення; Впр.2, с.137–138 – діалог. Р.З.: вправа 2,3, с.46 ; впр.1,2, с. 47 ; впр.1,2, с.48-письмово.

5 –Б _ підручник: Несвіт.А.М. – Впр.2, с.129 – прочитати і підготув. переказ тексту ; Вправа 2, с. 131 – прочитати діалог ; Впр.2, с.133 – скласти текст ; Впр.1,2, с.137–усно. Р.З.: впр.12,13, с.73; впр.14,15, с. 74-75 - ( письмово).

6 – А, 6 – Б, 6 – В _ підручник: Несвіт.А.М. – Впр.1,2, с.105- усно; впр.3, с.106-107 – прочит.діалоги, підібр.малюнки; впр.4, с.107-108 – прочит., відпов. на питан. ; впр.7, с.108 – письмово. Р.З.: впр. 15,16,18,19,20,с. 60- 63- письмово.

11 – А _ підручник: Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. – с. 192, с.209, с. 221,с. 237– вивчити лексичний матеріал; с. 194 – 197, с. 223 –225 - повторити граматичний матеріал; Впр.III( a,b ), с.198 –199- перефразувати речення ; впр.IV, с.200- 205 ; впр.III, IV, с.213- 217 - опрацювати текст; впр.IV, с.227-228 – вставити слова. ` At Home`- find more information about the National Gallery in London and its collection.

3-А, 3-Б, 3-В.Мельникова Л. А., Єгольнікова С. І, Сослюк Н. В.

05.03.2018 Літ.чит. с. 124-125 Укр.мова впр.312-314 матем №№ 766-776 Основи здоров’я с. 98-101

06.03.2018 матем №№ 777-787 Природознавство с.123-125 Літ.чит. с. 126-128 Укр.мова впр.315-317 Рос. мова

07.03.2018 матем №№ 788-796 Я у світі с.96-99 Укр.мова впр.318-320 Літ. чит. с 129-131

Кобильник В.А.

3-Б кл.Впр 1 с.98-переклад слів. Р.З.Впр. 1,2 с.46. Впр.1 с.47. Повт. Present Simple.

5-А кл. Впр. 2 с. 146 письм. в зошиті. Р.З. Впр. 7,8 с. 79-80. Впр. 4 с. 146 – усно. Повт. теми Past Simple,Present Perfect.

7-А, 7-Б Повт. теми Past Simple. Past Perfect. Впрю 9 с. 130 письм. в зошиті. Впр. 1 с.132 – дом. читання. С. 133 – словник.

8-Б кл. Повт теми Active or Passive Voices. Р.З. 80,81,82 с. 52. Впр. 87 с.56 Впр. 3 с. 104 – чит. Впр. 4 с. 105 – письм. Скласти діалог на тему My favourite singer.

9-Б, 9-В. Повт. тему герундій. Впр. 8 с. 133 – письм. Впр. 2 с. 134- чит. Впр. 4 с. 135 – словник.

10- Б. Повт. тему Prepositions. Впр.7с. 207 – письм. Впр. 2 с. 209. Впр. 3 с. 210 – усно.

11 кл. повт тему Passive Voice. Див. завдання 2 гр.

 

 

Василькова В.В.

Математика

6-Б клас: повторити §26-27, вивчити правила №1200, 1202, 1205, 1209, 1211

Інформатика

7-В клас: опрацювати п.4.3 питання 1, 4-7 стор. 108 (усно)

8-А клас: опрацювати п.6.5 питання 1-5 стор.211 (усно)

9-А, 9-Б, 9-В клас: опрацювати п.8.3 питання 1-6 стор.233 (усно)

10-А, 10-Б клас: опрацювати п.2.1 питання 1-5 стор.88 (усно)

11-А клас: опрацювати п.3.1, питання 1-9 с.133 (усно)

Тимофєєва Т.Г.

7-А, 7-Б клас: Алгебра вивчити п.23 №853, 855, 863, 865, 869 Геометрія вивчити п.17, 18 №427, 430, 432, 459, 461

9-Б, 9-В клас: Алгебра вивчити п.17 № 17.2; 17.4; 17.8; 17.10; 17.14 Геометрія вивчити п.7 №7.16; 7.19; 7.20; 7.22; 7.25

Завдання для 4-А класу Троян С.І.

Читання с.110-119, зошит «Читайко»

Математика №788-830

Укр. впр. 275-285, правила

Русск. С.52-68, прав

Пр. с.101-109, зошит

ДПА: математика №5-6, укр. №2-6

Медяник Н.В

9 клас: повторити §28, 29; розв’язати задачі №5, 6 стор.258; §30 – конспект, вивчити означення явища інерції, закон інерції, І закон Ньютона; виконати впр.30 (4, 5).

10-А клас: §11 – конспект, вивчити газові закони, розібрати розв’язання задач 1-5 стор.40-42; виконати впр.3 (1, 2).

10-Б клас: §11 – конспект, вивчити газові закони, розібрати розв’язання задач 1-4 стор.42-43; виконати впр.4 (1, 2)

Вiдiнюкова I.I.

Росiйська мова

8А 8Б Параграф 38-39 опрацювати, вивчити таблицю ст 155, виконати впр. 259 ( письм), 258( усно) Параграф 39-40 опрацювати Виконати впр 257

7Б Параграф 29 опрацювати впр. 415, 416 Параграф 29-30 опрацювати впр. 440

Зарубiжна лiтература

9В 9Б М.В. Гоголь прочитати повiсть «Шинель» , знати змiст Скласти характеристику головного героя - Башмачкiна

Тищенко Л.М.

Росiйська мова

6А 6Б 6В Написати твiр-мiнiатюру «Моє мiсто взимку» Визначити розряди прикметникiв

Зарубiжна лiтература

8А 8Б Написати лист Дон Кiхоту Скласти повiдомлення про барокко

11 клас Ясунарi Кавабата « 1000 журавлiв» Знати змiст повiстi, дочитати твiр Скласти повiдомлення про правила чайноï церемонiï в Японiï Розкрити символiчне значення назви повiстi

Поляченко Г.С.

Лiтература

6В Виконати Домашне завдання на ст 179

Мова

6В Впр 337 (письм.) ст. 131 – повторити правила Впр 348 ( письм.) ст. 134- 136 – повторити правила Повторювати правила параграфiв 43, 44, 45

5Б читати « Алiса в краïнi див» роздiли 1-4

5А читати « Алiса в краïнi див» роздiли 3-4

9А англ мова ст. 118 Vocabulary вивчити, Впр. 2 ст. 118 (усно)

Шарон М.В.

5-Б клас( англійська мова) Підручник : впр.2, с. 133, впр. 3,4, с.134 Робочий зошит : впр. 14,15, с. 74-75

6-А клас ( українська мова) Параграф 45, впр.378,379,381 Параграф 46, впр.384,385

6-А клас ( українська література) С.167-176- читати, переказувати. За пам’яткою на с.236- усно охарактеризувати Яву або Павлушу( на вибір)

6-А клас ( зарубіжна література) С.139-151, с.152- усно відповідати на питання

6-Бклас ( англійська мова) Підручник :Впр.1,2,с.105, впр.3, с.106-107, впр.7, с.108

7-В клас( англійська мова ) Впр.1,2,с. 121, впр.3,4, с.122

8-А , Б клас (українська мова) С. 140-141- виконати тестові завдання. Впр.308, с.139

8-А ,Б клас (українська література) М.Коцюбинський “ Дорогою ціною “прочитати твір, с.201 №1 – скласти в зошиті план характеристики Соломії

10 –А клас( англійська мова) Впр.11, с. 203, впр.7, с.207

Бондаренко Т. Ф.

7-В клас Алгебра Вивчити п.23 №849(усно), 851, 855 Геометрія Вивчити п.16 (вивчити означення зовнішнього кута, теорему 16.2), № 375, 376, 377

8-А клас Алгебра Вивчити п. 16, №501, 503 Геометрія Вивчити п. 17, № 582, 584

8-Б клас Алгебра Повторити п. 16, №484, 501, 503 Геометрія Вивчити п. 17, № 582, 584

9-А клас Алгебра Повторити п.16 Геометрія Вивчити п.6, №6.13, 6.15

10-А клас Алгебра Вивчити §21 п.21.3, п. 21.4(вивчити формули) №1, 2 (стор. 292) Геометрія Повторити §5 Виконати самостійну роботу: Координати у просторі

Варіант 1

1. Знайдіть відстань між точками А(-1; 0; 2) і В (1; -2; 3).

2. У просторі дано точки: А(-1; 2; 1) (3; -2; 3). Знайдіть координати точки С- середини відрізка АВ.

3. На осі аплікат знайдіть точку А, рівновіддалену від точок В(-2;3;5) і С(3;-5;1).

4. Знайдіть довжину медіани ВМ ΔАВС, заданого координатами своїх вершин А(3; –2; 5), В(2; –4; 3) і С(5; 3; 2).

 

Варіант 2

1. Знайдіть відстань між точками А (2; 3; 1) і В (1; 1; -1).

2. У просторі дано точки: А(-1; -2; 0) (3; -4; -4). Знайдіть координати точки С- середини відрізка АВ.

3. На осі абсцис знайдіть точку А, яка рівновіддалена від точок В (1; 2; 2) і С (-2; 1; 4).

4. Знайдіть довжину медіани AM ΔАВС, заданого координатами своїх вершин А(5; –1; 2), В(2; –1; 3) і С(1; 6; 2).

11-А клас

Алгебра Вивчити §20 п.1, 2, 3 №363, 364, 367

Геометрія Повторити §17, 18, 19 стор. 400 Письмово виконати №1, 2 (а, б, в)

Шаутдінова С. Г. (01.03 – 02.03)

7 – А, Б класи Українська мова Вивчити параграфи 34,35,вивчити розбір прислівника як частини мови, стор. 126, виконати вправи № 362( І і ІІ завдання), три прислівники ввести в речення, один прислівник з речення розібрати як частину мови.

7 – А, Б класи Українська література Стор. підручника 206 - 211, читати,усно відповідати на питання. Вірш « Ти знаєш, що ти – людина?» вивчити напам’ять

7 – А клас Зарубіжна література Читати та переказувати твір Артура Конан Дойла « Пістрява стрічка»

10 – А клас Зарубіжна література Опрацювати матеріал на сторінках підручника 217- 231, аналізувати зазначені твори, вірш «На смерть Шевченка» вивчити напам’ять.

10 – А, Б класи Українська література Читати твір В. Стефаника «Камінний хрест», опрацювати матеріал підручника на стор. 226-242

10 – А, Б класи Українська мова Вивчити параграф 13,14 ( повністю), повторити 11,12, виконати вправу №250

Шелудько Н. С. Русский язык

5,7,9 классы Написать сочинение « Я и мои одноклассники» или «Моё путешествие во времени»

Котляров Олекій Васильович

11 клас Параграф § 39-42 стр. 197 контр. пит.

8 клас §31 повтор. №31 5-8) + Експериментальні завдання стр.167

7 клас §27 вивч. №27 1-10

Петровська І.О.

5-а,б §29 (порівняння дробів) №1195,1197, 1201,1203,1205,1210,1212.

6-а,в §28 (властивості множенння) №1247,1250,1252,1255,1257,1259,1261,1264,1269,1276 (1,3,6,)

10-б Алгебра §21 п.21.1 , п.21.2 (ВИВЧИТИ ВСІ ФОРМУЛИ) стр.282-283 №1,2 стр.287. №1,2,3,4 (1-3)

Всі 2 класи

Укр. літ. ЧИТ. стр.101-108 + відповіді на запитання

Математика стр.112 №737,738, стр.113 №746,747 стр.114 №754,755 стр.116 №763,764. стр.117 №772,773 +вивч. табл. множення і ділення на 6

Укп. мова стр.137 №3 СТР.139 вивч. правило 139-140 №2 стр.141 №2

Російська мова Стр 107 №333 стр.109 №339 Вивчити напам. все

Природа підг. до Контрольної Роботи за темою "Природа на весні " (Усно за зошитом)