Документи

 

Статут закладу освіти

Ліцензія на впровадження освітньої діяльності

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

 

Інформація

 

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Мова освітнього процесу - українська.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Результати моніторингу якості освіти

 

Публічні кошти

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів:Кошторис 1 та Кошторис 2

та Кошторис на 2018

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством