Главная » 2016 » Січень » 11 » 23.10.2015. Педагогічна рада
11:48
23.10.2015. Педагогічна рада

23.10.2015. Педагогічна рада

Педагогічна рада

План проведення педагогічної ради:

І.Доповідь «Удосконалення  змісту , форм і методів національно-патріотичного виховання учнівна засадах гуманізації освітнього закладу.

(  виступ заступника директора з виховної роботиСкрипниченко О.О.)

II.Співдоповіді  вчителів :

 

1.Формування національної свідомості  молодших школярів на уроках і в позаурочний час(вчитель початк.кл.Мельник Л.І)

2  Формування патріотизму на уроках суспільствознавчих дисциплін.

3. Гуманітарний потенціал природничо-математичних дисциплін в патріотичному вихованні учнів.

4. Виховання національної самосвідомості на уроках мови та літератури.(Шаутдінвова.С.Г.)

5. Вихованняпатріотизмузасобаминавчальнихпредметів художньо-естетичних дисциплін.

6.Психологічні засади патріотичного виховання учнів( виступ шкільного психолога).

7. Інновації  в патріотичному  та громадянському вихованні   учнів( виступ класного керівника).

8. Роль шкільної бібліотекипатріотичному вихованні учнів.(Маркіна.І.Ю)

9. Роль учнівського самоврядування в становленні громадянина-патріота.(Ісупова.І.О.)

 

Рішенняпедагогічної ради педколективу ЗОШ №17 від23.10.2015р.

 РІШЕННЯ:

 1. В системінаціонально-патріотичноговихованняучнівпріоритетнимивважати  наступнінапрямироботи:
  • Вихованняправовоїкультури, поваги до КонституціїУкраїни, законівУкраїни, державноїсимволіки – Герба, Прапора, ГімнуУкраїни та історичнихсвятинь;
  • Формуваннядуховнихцінностейукраїнськогопатріота: почуттяпатріотизму. Національноїсвідомості, любові до українського народу, йогоісторії, УкраїнськоїДержави, рідноїземлі, родини, гордості за минуле й сучасне на прикладах історіїукраїнського народу та кращихзразківкультурноїспадщини;
  • Формуванняпсихологічної та фізичноїготовностімолоді до виконаннягромадського і конституційногообов’язкущодовідстоюваннянаціональнихінтересів та незалежностідержави. Військово-патріотичневихованняшколярів;
  • Розвитокфізичного, психічного та духовногоздоров’я; задоволенняестетичних і культурних потреб особистості. Традиційнівиховні заходи;
  • Співпраця з питаньнаціонально-патріотичноговиховання молодого покоління.
 2. З метою активізації роботи з військово-патріотичного виховання та підвищення якісного рівня виховних заходів з цієї проблеми:

організуватиобговоренняосновнихнапрямівпатріотичноговихованнясередучителів, учнів, батьків;

 • розробити та затвердити заходи з патріотичноговиховання у 2015-2016 н.р. на основіДержавноїКонцепціїнаціонально-патріотичноговиховання
 • взяти участь уреалізаціїміськихзаходів з патріотичноговиховання;
 • залучатибатьківськугромадськість до проведеннязаходівнаціонально-патріотичноговиховання, волонтерів, представниківгромадськихорганізацій, воїнів ЗСУ;
 • продовжуватиспівпрацю з міськими музеями, бібліотеками. Оформитипостійнодіючувиставку в шкільнійбібліотеці;
 • відкоригуватизміст та структуру методичноїроботи з педагогічними кадрами у напрямкупосиленняроліпатріотичноговиховання в організаціїнавчально-виховногопроцесу;
 • посилити роботу щодоматеріально-технічногозабезпеченнякабінету ЗВ;

 

 1. З метою забезпечення повної реалізації Державної Концепції національно-патріотичного виховання:

посилитиінформаційно-пропагандистську роботу середбатьків, учнівщодонаціонально-патріотичноговиховання;

 • активізуватиспільну роботу ,щодовпровадження форм та методівпатріотичноговиховання;
 • провести тижденьнаціонально-патріотичноговиховання;

 

 • провести виховні заходи у III чверті 2015-2016 навчального року національно-патріотичної тематики (квест та брейн-ринг);
 • проаналізуватипропозиціївчителівшколищодоактивізаціїнаціонально-патріотичноговихованняшколярів;
 • вивчитиформи і методиреалізаціївиховнихцілей на уроках гуманітарного циклу згідно з Концепцією;
 • З метою постійного відслідкування виховних досягнень учнів:

продовжитианкетуванняучнів, батьків, педагогів;

 • організуватитворчізвітикерівниківгуртків, класнихкерівників;
 • вивчити та проаналізувати на нарадіпридиректорові стан роботигуртківпошукового, краєзнавчого та патріотичноговиховання;
 • вивчити стан викладання предмету «ЗахистВітчизни»; 
 • Розробити систему контрольних заходів з виконання рішень даної педради з урахуванням пропозицій.

 

 

Категория: Воспитательные мероприятия | Просмотров: 249 | Добавил: Администратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]